Discord
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dołączeniem do naszego serwera Discord (można go również zobaczyć w #rules-and-faq, gdy już tam będziesz):
  1. Przestrzegaj zasad Discorda i naszych: https://discordapp.com/terms / https://discordapp.com/guidelines.
  2. Szanuj innych. Nie bądź bigotem, nie prowokuj dramatów, nie zachowuj się nieprzyjemnie, nie wymieniaj wielokrotnie użytkowników/ról oraz nie wysyłaj wiadomości DM do członków serwera (w tym personelu) bez pozwolenia.
  3. Utrzymuj tematy w wyznaczonych im kanałach. Zawsze czytaj opis, jeśli nie jesteś w pełni pewien jego celu. Jeśli członek personelu poprosi Cię o przeniesienie rozmowy, zrób to.
  4. Dystrybucja treści, które są obecnie sprzedawane lub zgłoszone do usunięcia z Flashpoint jest niedozwolona.
  5. Never send emails relating to Flashpoint without the consent of staff, no matter how good you think it is. Nikt nie chce, aby jego szansa na kontakt z deweloperem poszła na marne, dlatego chcemy mieć pewność, że tak się nie stanie.
  6. Promowanie siebie lub podmiotów stowarzyszonych za pośrednictwem zaproszeń na Discord, linków do YouTube, przedsięwzięć zarobkowych itp. jest zabronione, chyba że odbywa się to w kontekście Flashpoint lub cyfrowego archiwum.
  7. Treści i dyskusje NSFW muszą być przechowywane w #nsfw-lounge (samo istnienie kanału powinno wyjaśniać więcej niż wystarczająco).
  8. Na tym serwerze nie ma miejsca na rozmowy polityczne. Zabierz je gdzie indziej lub w ogóle o nich nie rozmawiaj.
(Kuracje – konkretne omówienie i zawarte treści – są jedynym wyjątkiem od reguł 7 i 8.)
Członkowie zespołu mogą ostrzec/uciszyć/wyrzucić/zbanować użytkowników, gdy uważają, że łamią te zasady, w oparciu o powagę złamanej zasady. Zachęcamy personel do okazywania litości w przypadku pierwszego lub przypadkowego złamania zasad, lecz wielokrotne złamanie zasad spowoduje surowsze kary.
Przeczytałem zasady i chcę dołączyć do serwera!