Branding
Sprowadzone do najprostszej formy, logo Flashpoint to przewrócone inicjały projektu. Puste miejsce tworzy kształt strzałki, który można zinterpretować jako przycisk odtwarzania lub symbol pobierania, przypominający o procesach, do których przyzwyczailiśmy się, gdy uzyskujemy dostęp do naszych ulubionych gier. Sformułowanie zwykle widoczne obok logo wykorzystuje czcionkę Tahoma.
Logo Flashpoint podlega licencji Creative Commons Attribution 4.0, co oznacza, że ​​może być dowolnie modyfikowane i rozpowszechniane, o ile Seirade (projektant loga) lub Flashpoint BlueMaxima'y otrzymają uznanie.
Pakiet zawierający zwektoryzowane logo w różnych stylach można pobrać here.
Tapety
Poniższe tapety zostały udostępnione dzięki uprzejmości Rain: Banery internetowe
Small
Large
Retro